Notice: Undefined index: prihlaseni_nadpis in /home/www/orthodont-cz.cz/test/modul/uzivatel/uzivatel.class.php on line 1264

Notice: Undefined index: prihlaseni_nadpis in /home/www/orthodont-cz.cz/test/modul/uzivatel/uzivatel.class.php on line 1264
TEST Orthodont - Archív atest. prací
Tento web používá soubory cookies. Dalším procházením webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookies. Více informacíSouhlasím
X

O LÉČBĚ
<< < 1 2 3 4 5 > >>(204)
PříjmeníJménoTéma atestaceRok atestace
Kuric Dušan Porovnání efektivity léčby stěsnání v dolním zubním oblouku pomocí vestibulárního a 2D lingválního aparátu 2017
Kýrová Taťána Srovnání meziodistálního sklonu kořenů zubů na OPG a CBCT 2012
Lampa Roman Charakterisktika dentoalveolárních parametrů jedinců s agenezí stálého horního postr. Řezáku 2000
Leibnerová Hana Spolupráce Ortodontisty a pedostomatologa 2010
Lemáková Jana Estetika frontálního úseku chrupu 2000
Lhotská-Hofirková Kateřina Vliv fixních retanerů na udržování orální hygieny 2011
Lukešová Hana Včasná ortodontická léčba 2004
Machytková Gabriela Zvětšený incizální schůdek 2004
Malá Blanka Protruzní vady 1971
Marek Ivo Resorpce apexu kořene při ortodontické léčbě 1999
Markupová Marie Opěrná zóna a její změny při léčbě deskovými aparáty a Klammtovým EOA u dětí 7-10 letých 1992
Matějková Anna Experimentální hodnocení vazebných systémů v ortodonii 2009
Matoušková Marie Problémy ortodontického pracoviště NsP Dačice 1991
Matulíková Sylva Biomechanika intruzních oblouků 1999
Mehlerová Barbara Léčba distookluze:kompenzace vs.chirurgie dolní čelisti 2012
Menšíková Soňa Bukální desky 1991
Micek ml. Zdeněk Extrakce prvních stálých molárů jako alternativa k extrakci premolárů 2013
Michalcová Eva Ortodontická předoperační příprava u pacientů s II.skeletální třídou 2011
Michalík Pavel Vliv vybraných diagnostických faktorů na volbu terapie ateneze horního laterálního řezáků 2011
Mišurcová Hana Užití fixních ortodontických aparátů ve smíšeném chrupu 2005
Mohammad Agata Otevřený skus - atestační práce 1985
Moravcová Ivana Studie preventivní péče, depistáže a odesílání ortodontických anomálií ve 2.základních školách v Praze 9 1993
Morávková Jana 2012
Mošničková Hana 1978
Mrázková Šárka Antropometrické měření obličeje 2017
Mrovec Václav Kefalometrický snímek - Techniky zhotovení a překrývání 2012
Němeček Přemysl Retence horních špičáků 1992
Němeček Jaroslav Quadhelix/expanze horní čelisti u roštěpových vad, II.třídy 1.odd., zkříženého skusu/ klinická studia 1998
Nesměráková Eva Zkřížený skus 1992
Nosková Martina Hodnocení výsledné okluze 2011
Nováčková Soňa Možnosti řešení ageneze horních laterálních řezáků se zaměřením na předimplatologické aspekty 2007
Nováková Vlasta Extrakce v ortodoncii 1981
Novotná Šárka Skeletodentální znaky při hypodoncii a oligodoncii. Léčebné rozvahy při řešení případů oligodoncie 2017
Novotná Vladimíra Zákusy jednotlivých frontálních zubů 1993
Obermajerová Eva Hypodoncie a jejich výskyt na ortodontickém oddělení okresu Rakovník 1993
Odstrčilová Vlasta Otevřený skus 1974
Ottová Jana Objektivizace úspěšnosti ortodontické léčby,zaměřeno na extrakce premolrů léčené snímacím aparátem 1990
Oulická Jana Vnímání bolesti po nasazení fixního ortodontického aparátu 2006
Pailová Petra Retence a stabilita po léčbě 1999
Palas Jan Aplikace ústních vod s obsahem laktátu hlinitého a beta-glukanu u pacientů léčených fixním ortodontickým aparátem 2012
Paruchová Milena Poruchy erupce druhých dolních stálých molárů 2010
Paučková Justina 1973
Pečený Vít Informovaný souhlas v ortodontické praxi 2008
Pešková Jana Angleova II.třída, 2.oddělení 1988
Petr Jiří Indikace léčby fixními ortodontickými přístroji 1988
Petrová Michaela Spojitost mezi mezerovitým chrupem a jinými skeletálními nebo dentálními charakteristikami 2008
Pivoňková Miroslava Ortodoncie dospělých 2011
Planerová Veronika Hodnocení výsledků ortodontické léčby 2016
Pleticha Robert Současné indikace a možnosti kotevních minišroubů 2013
Podlešáková Kateřina Chirurgicko-ortodontická léčba retinovaných špičáků 1993
<< < 1 2 3 4 5 > >>(204)
O LÉČBĚ

PARTNEŘI

© Česká ortodontická společnost 2021