Tento web používá soubory cookies. Dalším procházením webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookies. Více informacíSouhlasím
X

PŘIHLÁŠENÍ

O LÉČBĚ

Aktuální informace pro členy ČOS • 13.1.2020 - Daňové novinky pro rok 2020

Daňové novinky pro rok 2020 jsou ke stažení zde (.pdf). Rozbor zpracovala 1. Plzeňská daňová a účetní spol. s r.o. pro Českou ortodontickou společnost.


 • 14.11.2019 - Informační leták pro pacienty, k tématu poskytování "přímé" ortodoncie. 

Vzhledem k narůstajícímu tlaku komerčních firem, které se snaží poskytovat ortodontickou léčbu pacientům na základě otisků / skenů a následného prodeje fólií, vypracovala ČOS informační leták pro pacienty. Ke stažení zde (.pdf)


 • 23.9.2019 - Otevřený dopis premiérovi. Koalice soukromých lékařů a Sdružení soukromých gynekologů (30 000 lékařů) píše premiérovi – vyzývají, aby nepodlehl politickému tlaku zdravotnických odborů a tzv. krizového štábu, kteří se v těchto dnech snaží zvrátit výsledky dohodovacího řízení pro rok 2020. Znění dopisu ke stažení zde (.pdf)

 • 14.5.2019 - Odměna lékařů a sester významně převýšila průměrnou mzdu v ČR a vyrovnala se průměru EU. Podrobný článek zde (.doc).

 •  21.3.2019 - Zubohrad - nové bonifikační kódy - bližší informace zde (.pdf)

 • 11.3.2019 - V sekci pro členy ČOS byla zveřejněna nová rubrika "Časté dotazy". Naleznete zde odpovědi na nejčastější dotazy členů ČOS, které byly zaslány výboru společnosti. Odpovědi na tyto otázky zpracovali členové výboru společnosti. Pro zobrazení je nnutno být přihlášen!

Je možno zde také zaslat dotaz nový (na e-mailovou adresu spravde@orthodont-cz.cz), odpověď na něj bude vypracována a zveřejněna tamtéž.


 • 4.3.2019

!!! Mimořádná plenární schůze 6.4.2019 !!!

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

na základě rozhodnutí členů výboru České ortodontické společnosti, dovoluji si svolat Mimořádnou plenární schůzi České ortodontické společnosti v termínu 6. 4. 2019 (sobota) v 15.30 do přednáškového sálu hotelu Vienna House Andel´s Prague, Stroupežnického 21, Praha 5, metro Anděl, https://www.viennahouse.com/cz/andels-prague/poloha.html.

Schůze bude navazovat na kurz 2 obory - 1 cíl, který se koná v hotelu Vienna House Andel´s Prague ve dnech 5. - 6. 4. 2019, předpokládaná délka trvání 15.30 - 18.00.

Důvodem konání schůze je výrazná názorová roztříštěnost na stávající návrh koncepce úhrad v ortodoncii a další směřování České ortodontické společnosti. Cílem schůze je vyjasnění a obhajoba koncepce současného výboru ČOS a koncepce autorů Otevřeného dopisu, včetně široké diskuse všech řádných členů České ortodontické společnosti.

Diskusi, která k problematice návrhu úhrad již probíhá, můžete sledovat na webu ČOS https://www.orthodont-cz.cz/pro-cleny/zpravy-z-vyboru-cos/. Pokud dosud nemáte přístupové údaje do uzavřené části webu, požádejte si o ně, prosím, na spravce@orthodont-cz.cz

Vzhledem k naléhavosti situace Vás prosím o účast na této mimořádné plenární schůzi.

MUDr. Eva Šrámková
President of the Czech Orthodontic Society 


 • 15.2.2019 - Do sekce "Zprávy z výboru" byl přidán "Otevřený dopis výboru České ortodontické společnosti" a tamtéž byla zveřejněna odpověď výboru ČOS na tento dopis. Dále jsou zde zveřejňovány zprávy z e-mailové komunikace na toto téma. Pro zobrazení je nutné být přihlášen.

 • 25.8.2018 - Bylo zprovozněno přihlašování na webu ČOS

Z rozhodnutí výboru České ortodontické společnosti jsou od tohoto data některé části webových stránek zobrazovány pouze členům ČOS. Jedná se zejména o informace, týkající se provozu společnosti a služeb, které jsou určeny členům ČOS. 

Všem členům ČOS, kteří předali svou platnou e-mailovou adresu, byly zaslány přihlašovací údaje. Především pak "Přihlašovací jméno" a "Heslo". Pro přihlášení vyplňte tyto dva údaje do políčka pro přihlášení (vlevo dole pod položkami menu). Je nutno dodržovat formát, který Vám byl zaslán, včetně velkých / malých písmen (na rozdíl od běžné e-mailové adres). Věnujte tedy pozornost přesnému znění přihlašovacích údajů.

Po přihlášení doporučujeme změnit si heslo z důvodů bezpečnosti. Toto můžete provést po kliknutí na "Správa účtu", kde je možnost si heslo upravit. Přihlašovací jméno změnit nelze, je unikátní pro každého člena ČOS.

Pokud nemáte přístupové údaje nebo Vám nefungují, kontaktujte prosím správce webových stránek (spravce@orthodont-cz.cz). Budou Vám vygenerovány nové přístupové údaje. K tomu je zapotřebí uvést údaje, aby bylo možno člena jednoznačně identifikovat (nejléa jméno, e-mail a např. pracoviště). 

Pro změnu svých údajů (jméno, pracoviště, atd.) pak prosím využijte on-line formulář, který lze taktéž nalézt pod "Správou účtu". Po jeho vyplnění budou Vámi v něm uvedené změny zaslány sekretariátu ČOS a následně změněny i na webových stránkách.


 • 2.5.2018 - Byly zveřejněny aktuální informace ke GDPR

V sekci právních rozborů byly zveřejněny informace ke GDPR, včetně příšlušných formulářů a praktických postupů.


 • 15.12.2017 - provádění CT a RTG vyšetření

Ve stanoviscích ČOS byly zveřejněny informace a "pravidla" k provádění Ct a RTG vyšetření.


 • 15.11.2017 - Byla zprovozněna anglická verze databáze článků časopiszu Ortodoncie

Do databáze článků, zveřejněných v časopise Ortodoncie, byly přidány údaje v angličtině (autoři, jejich pracoviště, klíčová slova apod.)


 • 1.11.2016- prohlášení VZP k vykazování péče u rozštěpových pacientů

Závazné prohlášení VZP k problematice vykazování kódů 00984 a 00983 u rozštěpových pacientů je ke stažení zde (.pdf)
 • 15.7.2016 - Volby do orgánů ČOS

Na příštím kongresu v září 2016 v Praze vyprší funkční období členů orgánů České ortodontické společnosti a na plenární schůzi s volbami bude třeba zvolit nové členy. Prosím všechny řádné členy ČOS, aby se zamysleli nad fungováním ČOS, popřemýšleli o vhodných kandidátech pro další funkční období a případné návrhy mi posílali na e-mail: jiri.petr@petrortho.cz.

Více informací zde (.pdf) • 22.4.2015 - Ortognátní poradna Brno

V lednu byl zahájen provoz nové ortognátní poradny v Brně, Lidická 31.  Nová poradna je zaměřená na komplexní řešení problémů orofaciální chirurgie včetně komplexního plánování, přípravy a provedení ortognátních operací. Rozah péče je stanoven po dohodě s ošetřujícím ortodontistou. Hlavními odborníky poradny jsou dr. Liberda a dr. Kotas. V případě potřeby je zajištěna konsiliární participace odborníků souvisejících oborů. Poradna je otevřena pro tuzemské i zahraniční pacienty. Objednávat je možno na tel. čísle +420733291942. Webové stránky poradny jsou dostupné na: www.lidicka31.cz

 


 • 10.11.2014 - Úmrtí dr. Velíškové

V půli října letošního roku nás zastihla smutná zpráva, že nás navždy opustila paní prim. MUDr.Eva Velíšková, CSc, čestný člen České ortodontické společnosti a laureát čestné přednášky Bedřicha Neumanna. Celý text zde (.pdf)

 


 • 15.6.2014 - Možnost inzerce na stránkách ČOS

Byla zpřístupněna možnost inzerce na stránkách ČOS. Inzerce je provozována zdarma a měla by obsahově sloužit především k potřebám ortodontistů či firem, které se ortodoncií zabývají. Inzerci naleznete buď v levém menu v sekci "Pro členy" nebo přes tento odkaz.

 


 • 8.4.2014 - Informace od JUDr. Macha

- Prototyp smlouvy o péči o zdraví - nenasmlouvané výkony (ke stažení .pdf).

- Prototyp smlouvy o péči o zdraví - nehrazené výkony (ke stažení .pdf).

- Informace o novinkách, které se v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 90/2012 Sb. oobchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) promítají do fungování společností s ručením omezeným. Celý text ke stažení zde (.pdf).

- Sponzorování zdravotních praxí, nález ÚS k pojmu škoda na zdraví a znaleckým posudkům. Celý text ke stažení zde (.pdf).

 


 • 24.3.2014 - Zdravotní služby poskytované nezletilým pacientům - zásady dle novely OZ

Dokument s vyjádřením JUDr.Macha, který rozebírá novely občanského zákoníku i zákona o zdrav.službách a jejich důsledky pro zdravotnictví, je k dispozici zde (.pdf)

 


 • 4.3.2014 - Stanovisko výboru ČOS k omezení frekvence kódů 00984, 00983, 00986

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
na základě intervence několika ortodontistů z různých regionů ČR, kteří mě informovali ohledně přístupu zdravotních pojišťoven k omezení vykazování některých ortodontických kódů (především 00984, 00986, 00983), jsme otevřeli na toto téma jednání s prezidentem České stomatologické komory, Dr.P.Chrzem a zástupci zdravotních pojišťoven, především VZP a OZP, Regulace frekvence těchto kódu byla součástí vyhlášky 471/2009 a byla svého času doplněna interním výkladem definic a změn frekvencí. To, co se nyní řeší, je rozpor mezi výkladem vyhlášky nyní a dříve. Před 4 lety byla dohoda taková, že půjde o maximální počet vykázání kódů 00983, 00984 - 16x (tj. 16 čtvrtletí, jestliže pacient chodí pravidelně na kontroly, tak 4 roky) a 00986 8x (1x za 6 měsíců, tedy zase 4 roky). Nicméně nemělo jít o omezení na 4 roky jdoucí kalendářně za sebou, takže jestliže půl roku pacient na kontrolu s fixem nepřijde, pokračuje se v počítání frekvence kódu až po této době. Jenže ve vyhlášce se nyní objevilo jen omezení časové, na 4 roky, takže po uplynutí této doby léčby pojišťovny v některých oblastech začaly kódy vyškrtávat, i když nebyly ještě vykázány 16x. Jde o nešťastnou interpretaci vyhlášky.
Na základě jednání s představiteli VZP (MUDr.L. Macháčkovou) a OZP MUDr.F.Švambergem) došlo k dohodě ohledně návratu k původní výkladové verzi z roku 2009. Byl jsem ujištěn výše uvedenými vedoucími revizními lékaři, že na všech oblastech budou revizní lékaři takto informováni.

Za výbor ČOS MUDr. Ivo Marek Ph.D.
dokument ke stažení zde (.pdf)

 


 • 10.1.2014 - EOS Distinguished Teacher Lecture

Dne 12.4.2014 proběhne v Praze jednodenní kurz s názvem ‘Update in orthodontic radiography, radiation protection and radiological interpretation’ určený pro lékaře v přípravě k atestaci z oboru Ortodoncie. Bližší informace jsou ke stažení zde (.pdf).

 


 • 20.11.2013 - EFOSA European Orthodontic Guide

V rámci 44. Plenární schůze EFOSA ( European Federation of Orthodontic Specialists Associations - www.efosa.eu), která se konala 26.6.2013 v průběhu Kongresu Evropské ortodontické společnosti v Reykjavíku, byl účastníkům představen nový , aktualizovaný European Orthodontic Guide. Jde o velmi zajímavý dokument, monitorující jednotlivé systémy ortodontické péče v členských zemích EFOSA. První „průvodce“, který zpracovali zástupci zemí EFOSA v roce 2008, byl zaměřen téměř jen na systém úhrady ortodontické péče. V dalších letech byl obsah postupně rozšiřován a poslední verze European Orthodontic Guide 2013 obsahuje navíc i témata vzdělávání v ortodoncii, postavení ortodontické specializace ve zdravotnickém systému, profesní otázky, apod. Každý si tak může velmi přehledně srovnat systémy ortodontické péče jednotlivých evropských zemích a získat přehled o vývoji oboru v Evropě.
Doporučujeme k prostudování! Jde o velmi zajímavé údaje ! Dokument ke stažení zde (.pdf)

MUDr. Eva Šrámková

 


 • 20.11.2013 - WFO World Village Day

Informace o účasti ČOS na kongrese WFO 2015 v Londýně jsou k dispozici zde (.pdf)

 


 • 18.11.2013 - Změny v regulacích vykazování výkonů - platné od 1.1.2010

VYHLÁŠKA č. 471/2009 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2010 ke stažení zde (.pdf).

Poznámky k definicím vyhlášky č. 471/2009 Sb. jsou k dispozici zde (.pdf).

 


 • 1.11.2013 - Příjem platebních karet

Byla zpřístupněna možnost platit členské příspěvky a předplatné časopisu Ortodoncie platebními kartami.

 


 • 30.9.2013 - Zprávy ČOS po plenární schůzi v Plzni

Členský příspěvek v roce 2014 pro ortodontisty v privátních praxích činí 2.500,- Kč / 100,- EUR. Výše ostatních příspěvků se nemění.

Další informace ke stažení:

 


 • 11.3.2013

Zpráva EFOSA z března 2013 je ke stažení zde (.pdf). MUDr. Eva Šrámková byla zvolena členkou Councilu EFOSA (viz druhá strana oznámení).

 


 • 3.3.2013

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás po dlouhém a statečném boji s těžkou nemocí opustila naše kolegyně MUDr. Hana Bouchalová. Čest její památce.

 


 • 3.2.2013

Na webových stránkách IPVZ je k dispozici žádost o vystavení duplikátu atestačního diplomu. Adresa stránky je: http://www.ipvz.cz/formulare-ke-stazeni.aspx

 

 

 • 10.12.2012

Vyjádření dr. Macha k přeregistracím je ke stažení zde (.pdf)

 


 • 25.9.2012

Dne 12.10.2012 proběhne v Amsterdamu certifikační kurz pro systém Invisalign. Bližší informace ke stažení zde (.pdf) 

 


 • 17.8.2012

Výsledky evropského projektu Sedentexct - guidelines pro používání CBCT vyšetření - ke stažení zde (.pdf)

 


 • 16.8.2012

Doporučení AAO (The American Association of Orthodontists) k používání CBCT vyšetření - ke stažení zde (.pdf)

 


 • 5.6.2012

Byl aktualizován seznam kandidátů pro volby do orgánů ČOS v roce 2012 - ke stažení zde (.pdf)

 


 • 19.3.2012

Vážení přátelé,

jak víte, v tomto roce končí čtyřleté funkční období členů orgánů České ortodontické společnosti a je třeba zvolit orgány nové. Plenární schůze s volbami proběhne v podvečer prvního dne kongresu ČOS 20.9.2012 v Luhačovicích. Proto doporučuji všem členům ČOS, zejména členům řádným, kteří si přejí promluvit do dění v našem oboru, aby se v hojném počtu této schůze zúčastnili. Volit a být voleni mohou být jen řádní členové, tedy specialisté v ortodoncii, pracující v oboru na území ČR. Vyzývám tímto členy ČOS, aby vznesli své návrhy kandidátů do těchto voleb a sdělili je šéfredaktorovi časopisu Ortodoncie doc.Špidlenovi. Prosím, aby tyto Vaše návrhy byly příslušnými kandidáty předem odsouhlaseny.

Stávající výbor a revizní komise zformulovali vlastní návrh kandidátky do příštích voleb, který bude doplněn návrhy z Vašich řad. Návrhy bude lze vznášet i na plenární schůzi. Všichni navržení kandidáti před volbou potvrdí svou kandidaturu ústním souhlasem, v případě své nepřítomnosti souhlasem písemným.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, zvu Vás tímto srdečně k účasti na 13.kongresu České ortodontické společnosti v Luhačovicích a na plenární schůzi ČOS s volbami!

Celá zpráva ke stažení zde (.pdf).

MUDr.Jiří Petr, předseda ČOS

 


 • 26.2.2012

Metodický pokyn o přeregistrování ZZ, který vyjde ve věstníku MZČR, je ke stažení zde (.pdf). Dle vyjádření JUDr. Macha je to pro soukromé lékaře celkem příznivé - úřad by údajně neměl vyžadovat nic jiného než vyplněný formulář žádosti o vydání nového oprávnění k poskytování zdravotních služeb.

 


 • 26.2.2012

Souhlas pacienta se standardem či nadstandardem a vysvětlující dopis JUDr. Macha jsou ke stažení zde:

 


 • 20.2.2012

Dnes nás po těžké nemoci opustila kolegyně a vynikající ortodontistka, vážená paní MUDr. Libuše Máchová. Vzpomínají nejen kolegové z Pahy 6.

 


 • 9.2.2012

Vložena čísla časopisu Ortodoncie 2001-2011 v pdf formátu, stejně tak jednotlivé odborné práce zvěřejněné v časopise Ortodoncie 2001-2011.

 


 • 21.1.2012

Doplněn seznam členů ČOS a archív atestačních prací.

 


 • 10.1.2012

Zprovoznění zkušební verze nových www stránek společnosti

O LÉČBĚ

PARTNEŘI

© Česká ortodontická společnost 2022